زنان و تبلیغ آزادی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

آزادی زن به معنای نادرست غربی آن، یعنی آزادی از قیدوبندهای خانوادگی، آزادی از قید ازدواج و تشکیل خانواده نیست. آزادی زن در غرب به معنای اسارت فرهنگ مصرفی و مصرف فرهنگ منحط غرب است و آزادی غربی برای زن قرار دادن او به عنوان ابزار لذت­جویی مرد است. بر همین اساس، با روش فیش­برداری کتابخانه­ای اهتمام نمودم تا موضوع آزادی زن در اجتماع را بررسی نمایم که در فیش­برداری­ها به این مطالب دست یافتم. اهمیت حضور اجتماعی زن در دو چیز است؛ لازم بودن حضور(یکی از حقوق اجتماعی زن) و مضاعف شدن حضور مرد(نمونه  آن جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی). درباره آزادی زن در اجتماع سه موضع وجود دارد: 1. تجمل­گرایی، که هدف آن ضد اخلاقی است و به نفع اقتصاد است؛ 2. خانه­نشینی، که هدف آن خرد کردن شخصیت زن؛ 3. دخالت در سرنوشت خود، که هدفش تعادل اجتماعی است. آزادی زن در جامعه اسلامی با فعالیت­هایی از جمله امور علمی، اقتصادی، دینی و سیاسی‌ـ‌نظامی، با شرایطی مانند عدم اختلاط، حفظ عفت و حیا و عدم خودنمایی معنا می­یابد. مهم‌ترین شرط نیز برای حضور مناسب در این عرصه‌ها، حجاب است که در آن حکمت­هایی مانند مبارزه با نفس، استواری جامعه در کسب و کار، امنیت، رشد روانی ـ اجتماعی و آزادی، نهفته است..

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم(ترجمه آیت الله مکارم شیرازی)

  • احمدی، حسن(۱۳۸۴)، زن در پیشگاه ولایت، قم: مؤسسه فرهنگی انتشارات طوبای محبت.
  • بانکی‌پور فرد، امیرحسین(۱۳۸۱)، آیینه زن، مجموعه موضوعی سخنان مقام رهبری، قم: کتاب طه.
  • جوادی آملی، عبدالله(۱۳۷۸)، زن در آیینه جلال و جمال، چ4، قم: نشر اسراء.
  • حکیمی، محمد(۱۳۸۳)، دفاع از حقوق زن، چ4، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  • دهخدا، علی اکبر(۱۳۲۵)، لغت نامه دهخدا، ج2، تهران: چاپ مجلس.
  • دهخدا، علی اکبر(۱۳۳۵)،لغت نامه دهخدا، ج14، تهران: چاپ سیروس.
  • دهخدا، علی اکبر(۱۳۳۰)،لغت نامه دهخدا، ج18، تهران: چاپ سیروس.
  • رجبی، عباس(۱۳۸۷)، حجاب و نقش آن در سلامت روان، چ4،قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی9.
  • شیرازی، محمد(۱۳۶۱)، نکاتی از شخصیت اسلامی زن، ترجمه محمد باقر خالی، قم: مؤسسه مطبوعاتی تشیع.
  • صدر، بنت الهدی(۱۳۶۸)، شخصیت زن مسلمان، صادقی اردستانی، چ2، تهران: حافظ.
  • طباطبایی، محمد حسین(۱۳۸۴)، زن در اسلام، قم: دفتر نشر آثار علامه طباطبایی.
  • علی‌‌پور باغبان­نژاد، یوسف(۱۳۸۳)، حجاب= آزادی یا اسارت؟، تبریز، انتشارات احرار تبریز.
  • عمید، حسن(۱۳۷۹)، فرهنگ فارسی عمید، چ16، تهران: امیرکبیر.
  • علی کرمی، رضا(۱۳۷۸)، روش تبلیغ، اصول و مبانی و قالب ها، قم: دراالثقلین.
  • فتاحی، فتحیه(۱۳۷۶)، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، چ2، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
  • کیانی، مرضیه(۱۳۷۹)، زن و فعالیت­های سیاسی ـ اجتماعی، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، جمعی از خواهران طلبه، قم: نصایح.
  • مطهری، مرتضی(۱۳۵۳)، مسئله حجاب، تهران: انجمن اسلامی پزشکان.
  • مکنون، ثریا(۱۳۷۴)، بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، بی­جا: سازمان تبلیغات اسلامی.
  • منصوری لاریجانی، اسماعیل(۱۳۸۷)، زینب کبری فریادی بر اعصار، تهران: نشر فرهنگی آیه.
  • مؤسسه فرهنگی قدر ولایت(۱۳۸۳)، شخصیت و حقوق زنان در آیینه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، چ2، تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.
  • موسوی مدنی، علیرضا(۱۳۸۵)، سیمای زن در قرآن، ناهید اعظم رام پناهی، تهران: روابط شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ چهارم.
  • میر احمدی، منصور(۱۳۸۱)، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
  • تاجی، ک(۱۳۷۹)، تاریخچه فعالیت­های سیاسی ـ اجتماعی زنان از صدر اسلام تاکنون، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب جمعی از خواهران طلبه، قم: نصایح.
  • یزدی، حسین(۱۳۷۹)، آزادی از نگاه استاد مطهری، چ2، تهران: صدرا.