تأمین مطالبات زنان در سیره پیامبر اکرم(ص)

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

حکومت اسلامی نظام برآمده از وحی الهی است که متضمن حقوق تمامی افراد جامعه از جمله زنان است. این پژوهش با محوریت این پرسش که تأمین مطالبات زنان در عصر رسول گرامی اسلام، چگونه انجام می‌شده است، به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سامان یافته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد طرح مطالبات زنان در عصر نبوی در فضایی کاملاً پذیرفته شده انجام می‌شده است. هدف حکومت اسلامی از احیای مطالبات و حقوق زنان، به کمال و سعادت رساندن آنان بود، لذا پیامبر` در مقابل حقوق، حدودی را هم تعیین می‌فرمود تا به دور از افراط و تفریط به کمال جامعه انسانی کمک کند. بنابراین، نوع طرح مسائل و مطالبات زنان و نحوه تأمین آن‌ها در حکومت نبوی به شکل معتدل وجامع می‌تواند الگویی برای حکومت اسلامی برای تمام انسان­ها و همه عصرها باشد.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم

  • ابن ابی الحدید، عبدالحمید(۱۴۰۴ق)، شرح نهج‌البلاغه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
  • ابن هشام، عبدالملک‌بن‌هشام(بی­تا)، سیرة النبویه، [بی‌جا]: [بی‌نا].
  • ایروانی، جواد و نادره ترقی(بی­تا)، مطالبات قرآن از زنان با رویکرد اجتماعی، مشهد: مکتب نرجس.
  • پاینده، ابوالقاسم(۱۳۸۳)، نهج الفصاحة، تهران: خاتم الانبیا.
  • حائری اسکویی، موسی(۱۳۸۵)، احقاق الحق، ترجمه محمد عیدی خسروشاهی، تهران: روشن ضمیر.
  • طباطـبایی، محمدحسین(۱۳۹۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ3، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  • طبرسی، ابوعلی فضل­بن حسن(۱۳۷۹ق)، مجمع­البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • قوامی، سید صمصام الدین(۱۳۸۴)، زنان، کارکردهای مدیریتی، تداخل نقش‌ها، ماهنامه پیام زن، ش1.
  • کاشانی، ملافتح الله(۱۳۴۴)، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، چ2، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
  • کتانی، عبدالحی(۱۳۷۵)، نظام الحکومة النبویه المسمی التراتیب الاداریه، بیروت: شرکة دارالارقم بن‌ ابی‌الارقم.
  • کلینی، محمدبن یعقوب(۱۳۶۵)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  • کی‌نیا، مهدی(۱۳۴۷)،کلیات مقدماتی حقوق، تهران: دانشگاه تهران.
  • مجلسی، محمدتقی(۱۴۰۴ق)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
  • مصباح­یزدی، محمدتقی(۱۳۷۶)، اخلاق در قرآن، تدوین محمد حسین اسکندری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی9.